วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553


เราดำเนินธุรกิจบริการจัดหาแรงงาน และรับทำ PASSPORT VISA ถูกกฎหมาย 100 % ตามมาตรฐาน MOU ลาว กัมพูชา พม่า ทั้งภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และนายจ้างรายย่อย

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องแรงงานต่างด้าว เราพร้อมยินดีให้บริการนำเข้าแรงงานลาว กัมพูชา พม่า ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้บันทึกความเข้าใจ MOU


เราเป็นตัวแทนนำเข้าให้กับบริษัทจัดหาแรงงานลาว กัมพูชา พม่า ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งแรงงานเข้ามาทำงานยังประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลไทยอนุญาตให้แรงงานทำงานในประเทศไทยได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และประทับลงตรา (VISA) เข้ามาประเทศไทยอย่างถูกต้องตามขั้นตอน แรงงานเหล่านี้สามารถทำงานได้เฉพาะสถานประกอบการที่เป็นคู่สัญญาเท่านั้น รวมถึงได้สิทธิการรักษาพยาบาลตามระบบประกันสังคม


ปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ไว้ใจในบริการของเรา อาทิ : บจก.เกียรติวณิช จำกัด  หจก.โยริน บจก.ฟาร์อิสท์มาร์เบิ้ล บจก.สโตนแคร์ บจก.คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บจก.แอดวานซ์ มีท โปรดักส์ หจก.บี เซน เซรามิค ร้านเอส เอส เฟอร์นิเจอร์ สุรชัยฟาร์มโคนม เป็นต้น


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา โทร 089 4140109, 0897216005 หรือ E-mail : ksahaphan@hotmail.com