วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประวัติการให้บริการ ต่อสถานประกอบการ


 
 J บริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (โรงไก่) เลขที่ ๙๙ หมู่ ๕ ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
J บริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (โรงไก่) เลขที่ ๒๓/๑ หมู่ ๒ ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
J บริษัทแกรมเปี้ยนฟู้ดส์สยาม จำกัด (โรงไก่) ๒๓ หมู่ ๓ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
J บริษัท แอดวานซ์ มีท แฟบริคเคชั่น จำกัด (อาหารแปรรูป)๙/๗๓ ม.๕ ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
J บริษัทปุ๋ยแม่โจ้ ๔๗ จำกัด ๑๐๐ หมู่ ๖ ต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
J บริษัทอาทิตย์ไฮเวย์ จำกัด (ปั๊มน้ำมัน) ๒๐๐ หมู่ ๑ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
J บริษัทบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (ปูนซีเมนต์) ๑๒๕ หมู่ ๒ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
J บริษัทวงษ์จรปาร์ค จำกัด (โรงแรมวีวัน) ๑ หมู่ ๒ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
J บริษัทสโตนบิซิเนต จำกัด (อิฐบล็อก-หินทราย)  ๒๑ หมู่ ๓  ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี
J บริษัทแหลมทองโพลทริฟาร์ม จำกัด (ฟาร์มไก่)  ๔๖ หมู่ ๓ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
J บริษัทสหฟาร์มบิซิเนต จำกัด (ฟาร์มไก่) ๑๙ หมู่ ๕ ต.ซับหวาย อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
J บริษัทโกลเด้นท์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด ๑๐๐ หมู่ ๖ ต.หัวปลอด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
J บริษัทเกียรติวณิช จำกัด (ศูนย์กระจายสินค้า) ๙๕ หมู่ ๒ ต.โคกสว่าง อ.เมือง จ.สระบุรี
J บริษัททู.เค. อินเตอร์ฟู๊ดส์ จำกัด (วุ้นมะพร้าว) ๙๖ หมู่ ๒ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี
J บริษัท เอส.เอส.เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (เฟอร์นิเจอร์) ๑๓ หมู่ ๒ ถ.สุดบรรทัด อ.เมือง จ.สระบุรี
J บริษัทบี.ดี.สโตร์ จำกัด (พลาสติก) ๔๖ หมู่ ๒ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครนายก
J บริษัททูเด เฟอร์ติไรแซอร์ จำกัด (ปุ๋ยเคมี) ๖๔ หมู่ ๕ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี
J บริษัทเดอร์เวอล์คฟอร์ด จำกัด (ปุ๋ยตรารถอีแต๋น) ๕๔ หมู่ ๑ ต.บางไทร อ.บางไทร จ.อยุธยา
J บริษัทศรีสุพรรณการเกษตร จำกัด (ฟาร์มไก่)  ๖๔ หมู่ ๕ ต.สระยายโสม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
J บริษัทชาญชัยฟาร์ม จำกัด (ฟาร์มไก่) ๒๖ หมู่ ๗ ต.โคกสะอาด อ.หนองโดน จ.สระบุรี
J บริษัทสตาร์บล็อก จำกัด (อิฐบล็อก) ๒๔ หมู่ ๓ ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม
J บริษัทแปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ จำกัด (ผลิตเมล็ดข้าวโพด) ๑ หมู่ ๓  ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
J บริษัทปตท.พระพุทธบาท จำกัด (ปั๊มน้ำมัน) ๑๔ หมู่  ๖ ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
J บริษัทโฟทเคนอุตสาหกรรม จำกัด (ยาฆ่าแมลง) ๔๗ หมู่ ๗ ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
J บริษัทคิงส์แพ็คอินดัสเตรียล จำกัด (พลาสติก) ๓๓๓ หมู่ ๔ ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี
J บริษัทชิโนการ์เมท์ จำกัด (โรงงานเย็บผ้า) ๓๒๔ ซอยเพชรเกษม ๕๔ แยก ๓ ถ.เพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ
J ห้างหุ้นส่วนจำกัดบีเซน เซรามิค (กระเบื้อง) ๖๙ หมู่ ๒ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
J บริษัทวังวนฟู้ด จำกัด (ไส้กรอกไก่) ๗๐/๑ หมู่ ๔ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
J บริษัทโมลด์เมท จำกัด (ยางรถยนต์) ๑๖๙ หมู่ ๔ ถ.ห้วยบง-ท่าลาน ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
 J บริษัทฟงติ้งสโตน โปรดักส์ จำกัด (หินแปรรูป) ๒๑๘ หมู่ ๒ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา